Podsklad ALTA EUROPE

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA EUROPE
ISIN: SI0021400013
Skladi.com oznaka: mpes

Prejšnje ime sklada

ALTA EUROSTOCK, MP-EUROSTOCK.SI

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 6,11 EUR na dan 15.03.2018
Dnevni premik: + 0,55
Letos: -3,02
Eno leto: + 1,15
Tri leta: -3,87
Pet let: + 23,86

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje