Podsklad ALTA KOMET

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA KOMET
ISIN: SI0021401201
Skladi.com oznaka: puko

Prejšnje ime sklada

Publikum Komet

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 1,66 EUR na dan 19.10.2017
Dnevni premik: -0,05
Letos: + 11,54
Eno leto: + 3,79
Tri leta: -7,85
Pet let: -6,29

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA KOMET (Publikum Komet) je podsklad, ki najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z območja Južne Koreje, Mehike in Turčije, ter izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v teh regijah. Do 20 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje