Podsklad ALTA EMERGING

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA EMERGING
ISIN: SI0021400583
Skladi.com oznaka: nfnt

Prejšnje ime sklada

ALPEN.EMERGING

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

3%

Izstopni stroški

0%

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 6,06 EUR na dan 10.11.2017
Dnevni premik: + 0,17
Letos: + 19,96
Eno leto: + 24,51
Tri leta: + 12,79
Pet let: + 30,24

Banka skrbnica in strošek bank

INTESA SANPAOLO BANK ( 0,05 %)

Naložbena politika

Sklad najmanj 85% sredstev nalaga v delnice in enote delniških ciljnih skladov. Najmanj 80% sredstev sklada predstavljajo naložbe v delnice in enote delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v naslednjih globalnih trgih v razvoju: Latinska Amerika, Evropa, Azija Pacifik, Bližnji Vzhod in Afrika. Sredstva sklada so investirana v izdajatelje z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, naložbe v posamezno podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10% sredstev naloži v ciljne sklade.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje