Dobro leto za vlagatelje

Leto 2017 se hitro in neizogibno približuje koncu.
Že zdaj je jasno, da bodo vlagatelji na delniških trgih verjetno zadovoljni z letošnjo donosnostjo – 14. decembra je znašala donosnost indeksa delnic podjetij iz razvitih držav MSCI World 8,7 odstotka, donosnost indeksa delnic podjetij iz razvijajočih se držav MSCI Emerging markets pa celo 19 odstotkov (merjeno v evrih in ob upoštevanju izplačanih dividend). Indeks delnic japonskih podjetij MSCI Japan je zrasel za 11 odstotkov, 10,6-odstotno donosnost je dosegel indeks delnic evropskih podjetij S&P Europe 350, 8-odstotno donosnost pa indeks delnic ameriških podjetij S&P 500. Velja pa omeniti, da je bila rast vrednosti indeksov delnic japonskih in ameriških podjetij izraženo v lokalnih valutah opazno višja, nižja evrska donosnost pa je posledica apreciacije skupne evropske valute. Vrednotenja delnic so sicer visoka in to stanje se ohranja že nekaj časa, letos pa je prišlo do opaznejše rasti cenovnih kazalnikov delniških trgov razvijajočih se držav. Spodbudne so rasti donosnosti kapitala (ROE) in donosnosti sredstev (ROA) ter pozitivne revizije napovedi prihodnjih rezultatov poslovanja podjetij. Ne moremo niti mimo tega, da je trenutna gospodarska situacija v svetu dobra; različne regije sicer rastejo z različno hitrostjo, kar je popolnoma normalno, vendar je rast pozitivna in tudi napovedi prihodnje ekonomske dinamike so večinoma optimistične.


V letu 2018 ostajamo naklonjeni delniškim trgom, saj bomo po našem mnenju priča nadaljevanju trenda gospodarske rasti in tudi rasti rezultatov poslovanja podjetij. Glede na že zdaj visoka vrednotenja delnic ni smiselno računati na rast cen delnic zaradi ekspanzije cenovnih kazalnikov, kljub vsemu pa bi bila lahko rast cen delnic podprta z boljšimi rezultati poslovanja podjetij.

Alexandr Gutiera, Triglav skladi