Kitajska je objavila podatke o zunanji trgovini

Kitajska je objavila podatke o zunanjetrgovinskih tokovih v septembru.
Merjeno v ameriških dolarjih, je uvoz dosegel 18,7-odstotno letno rast, kar je za štiri odstotne točke več od mediane napovedi, ki jih zbira Bloomberg. Velja omeniti, da letos Kitajska niti enkrat ni imela letne stopnje rasti uvoza nižje od desetih odstotkov. Letna rast izvoza (spet merjeno v ameriških dolarjih) je znašala 8,1 odstotka oziroma 1,9 odstotne točke manj od mediane napovedi iz Bloombergove ankete. September je bil tako sedmi mesec zapored, ko je Kitajski uspelo doseči pozitivno rast izvoza. Zunanjetrgovinski presežek je bil v septembru 28,5 milijarde ameriških dolarjev, to je za 9,5 milijarde ameriških dolarjev manj od mediane pričakovanj analitikov iz Bloombergove ankete in za 13,5 milijarde ameriških dolarjev manj od rezultata, doseženega mesec prej.

Visoka letna rast kitajskega uvoza je pozitiven znak, saj je odsev zdravja kitajskega gospodarstva. Velja omeniti tudi rast obsega uvoza nekaterih ključnih surovin: Kitajska je v septembru uvozila rekordnih 102,8 milijona ton železove rude in 37 milijonov ton nafte (oziroma 9 milijonov sodov na dan), kar je tretja največja količina po marcu 2017 in maju 2017. Po drugi strani je treba imeti v mislih, da so bile povprečne cene prej omenjenih surovin v letošnjem septembru višje kot leto prej (nafte vrste brent za 17,5 odstotka in železove rude za 24 odstotkov), kar pomeni, da je na vrednostno rast uvoza imela pomemben vpliv tudi rast cen uvoženega blaga.

Stabilna rast kitajskega izvoza po drugi strani nakazuje, da se nadaljuje tudi okrevanje svetovnega povpraševanja (je pa treba omeniti, da je letošnji september imel en delovni dan več, obstaja tudi verjetnost, da so določen vpliv imele letne spremembe cen izvoženih izdelkov). Za več kot deset odstotkov na letni ravni se je povečal kitajski izvoz v ZDA, Evropsko unijo in države južne Azije.

Podatki o zunanji trgovini Kitajske so nedvomno pomembni za razumevanje položaja v kitajskem (in svetovnem) gospodarstvu. Spomnimo, da se 18. oktobra začne kongres Komunistične partije Kitajske. Odločitve, sprejete na tem izjemno pomembnem dogodku, bodo vplivale na razvoj Kitajske v naslednjih petih letih.


Alexandr Gutirea, Triglav Skladi