Industrijski park Beograd - priložnost za vsakogar!

Nepremičninski projekt, ki bo nova vroča zgodba o uspehu v tem delu Evrope! Razkrivamo najdonosnejšo skrivnost na trgu nepremičnin za katero so do tega trenutka vedeli le nekateri!


 


Koncept IPB

Industrijski park Beograd (IPB) - Koncept


Gre za približno 180 ha zemljišč, ki so v postopku komunalnega opremljanja in predstavljajo enega največjih industrijskih parkov v Srbiji. Kompleks je razdeljen na večje in manjše gradbene enote. Prednost konkretnega industrijskega parka leži tudi v dejstvu, da se lahko kupcem ponudijo v odkup večja ali manjša zemljišča; pri tem kupci lahko sami poskrbijo za gradnjo objektov na zemljiščih ali pa kupcu ponudimo gradnjo na ključ, možen pa je tudi najem že zgrajenih objektov. Vsak kupec nepremičnin ima možnost prilagoditi komunalno infrastrukturo svojim željam in potrebam, prav tako je prostorski plan gradnje prilagodljiv investitorju, tako, da je na območju Šimanovcev mogoče graditi poslovne, industrijske, namestitvene objekte. Zagotovljena je komunalna infrastruktura in sicer ceste, vodovod, kanalizacija, plinovod, električne in telekomunikacijske inštalacije… Komunalni prispevek na predmetnem območju se plačuje v nižjem znesku kot v Beogradu. V Srbiji je ogromno izobražene in konkurenčne delovne sile in zelo fleksibilna delovnopravna zakonodaja ter zelo enostaven postopek ustanavljanja gospodarskih družb. Stopnja davka na dobiček je 10%, najnižja v JV Evropi, poleg tega pa se investitorjem nudijo ugodne davčne olajšave za investicije in odpiranje novih delovnih mest.

 

Lokacija


Industrijski park Beograd se nahaja v avtonomni pokrajini Vojvodine in se razteza neposredno ob avtocesti Zagreb - Beograd, glavno prometnico med Zahodno in Jugovzhodno Evropo. X. železniški koridor, ki povezuje Evropo in Azijo ter mednarodno pristanišče na reki Donavi sta od industrijskega parka oddaljena samo 30 km. Edinstveno strateško lego mu zagotavljata tudi bližina Beograda (25 km) in neposredna povezava do beograjskega mednarodnega letališča, ki je od parka oddaljen 10 km.


Za podrobnejši zemljevid kliknite TUKAJ.

 

Prednosti IPB

 • ena od največjih poslovnih con v bližini Beograda / 180 ha
 • komunalno opremljeno zemljišče
 • fleksibilna prostorska zasnova
 • tik ob AC Zagreb - Beograd
 • oddaljenost od Beograda le 25 km
 • možnost zaposlitve veliko lokalne delovne sile
 • državne spodbude za investicije na tem območju
 • s strani AC Bg - Zg proti IPB ni plačila cestnine
 • 10% davek od dobička, v nekaterih primerih celo 0%
 • široka paleta poslovnih priložnosti
 • možnost doseganja izjemnih donosov, v naslednjih 9 letih med 316% in 502% na osnovni vložek

 

Prednosti IPB zagotavlja tudi prilagodljiva zasnova, saj lahko poslovnim partnerjem ponudi tako večje površine zemljišč (do nekaj deset ha) kot tudi nakup manjših enot zemljišča (ca. 0,5 - 3 ha), skupaj organiziranih v prometno izjemno premišljeno interno cestno omrežje.

Več o strateških in konkurenčnih prednostih IPB, si preberite TUKAJ.


Cilji IPB

Cilj Industrijskega parka Beograd je razvoj poslovnega okolja, ki bo omogočalo visoko ustvarjanje dodane vrednosti, ter vzpostavitev močnih ekonomskih, tehničnih in družbenih vezi med podjetji v parku in širšim okoljem. Industrijski park Beograd bo odskočna deska za trge Jugovzhodne Evrope. IPB bo zagotovil številna nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo, z zagotavljanjem storitev in infrastrukture za širšo skupnost bo omogočal rast in razvoj posameznikom ter hkrati maksimiziral dolgoročne finančne učinke zasebnega kapitala in javne sfere. Industrijski park Beograd bo svojim partnerjem nudil stimulativno in fleksibilno delovno okolje z vso infrastrukturo, ki je podjetja potrebujejo za konkurenčno in učinkovito delovanje s ciljem ustvarjanja visoke dodane vrednosti.

Kakšne so moje poslovne priložnosti in kako lahko pristopim?

IPB daje vsem investitorjem možnost tako klasičnega investiranja (nakup komunalno opremljenega zemljišča za gradnjo objekta ali najem različnih objektov za potrebe opravljanja poslovne dejavnosti) kot možnosti za inovativno investiranje v različne oblike poslovnega partnerstva. IPB ponuja investitorjem možnost nakupa zemljišč in gradnjo v lastni režiji ali storitev izvedbe izgradnje na ključ oziroma najem že zgrajenega objekta. Možnosti investiranja je veliko, zato lahko vsako podjetje izbere rešitev, ki mu najbolj ustreza. Več informacij o nakupu/najemu zemljišč in objektov, dobite TUKAJ

 

 • Vabljeni k vpisu obveznic!

  Slovenska delniška družba, ki ima preko povezane Srbske družbe v lasti IPB v javni ponudbi z dne, 11.10.2011, vabi vlagatelje k vpisu obveznic.

  Gre za 3-letno brezkuponsko obveznico, ki prinaša 5-odstotne obresti na EUR letno. Se pravi, da so vse natečene obresti izplačane ob dospetju obveznice. Pomembno dejstvo je, da so poleg jamstva izdajatelja obveznice zavarovane tudi s poroštvom družbe, ki ima v lasti projekt IPB in sicer s hipotekami na teh nepremičninah. Razmerje glede na ocenjeno vrednost nepremičnin (parcel) pa je 1:6.

  Poleg dobrega zavarovanja obveznic pa imajo le te še eno netipično lastnost in to je ta, da so v njihovi celotni dobi zamenjljive za delnice in sicer v razmerju 1:1, kar pomeni da vlagatelj lahko pretvori dolžniški kapital v lastniškega in na ta način postane delničar. Razmerje, po katerem imajo lastniki obveznic možnost zamenjati obveznice za delnice, je izjemno ugodno, saj je iz prospekta in ocenjene vrednosti parcel razvidno, da bodo ti delničarji vstopali po cca 3x nižji ceni kot pa so le-te trenutno vrednotene v cenitvenem poročilu. 

  Prav tako je iz prospekta izdajatelja razvidno, da bo družba izplačevala 90 % dobička v obliki dividend, kar pomeni, da bi ob prodaji zemljišč lahko delničarji realizirali visoke dividendne donose.

  Pa še eno dejstvo je zanimivo in to je to, da so se obstoječi delničarji zavezali ostati zvesti družbi s svojim kapitalom do poplačila vseh obveznosti družbe, kar na nek način daje zelo pozitvno noto za "novopečene" delničarje.

 • Kje in kako lahko pristopim?

  Vlagatelji lahko vpišejo obveznice na sedežu družbe INDIVIDA Consultum, na Ameriški ulici 8 v Ljubljani.

  Obveznica je izdana v omejeni emisiji 10.000.000 €. Za dodatne informacije, pokličite na brezplačno številko 080 14 15.

Več podrobnih informacij o Industrijskem parku Beograd, lahko najdete tudi na uradni spletni strani IPB. Kliknite TUKAJ!

Prospekt za izdajo obveznic Ilana d.d.   Končni pogoji 2012  

Obvestilo, april 2013 

Obvestilo maj2013

Obvestilo, oktober 2013

 

Končni pogoji 1

 

Končni pogoji 2

 

Končni pogoji 3

 

Končni pogoji 4

 

Končni pogoji 5

 

Končni pogoji 6