Akcija vzajemnih skladov EURIZON

 
 
Vlagatelji lahko od 1. junija do vključno 30. junija 2017 izkoristite akcijo BREZ VSTOPNIH STROŠKOV za enkratna vplačila v delniške, delniške - fleksibilne, mešane in mešane - fleksibilne vzajemne sklade družbe Eurizon Capital: Eurizon Fund ter Eurizon Manager Selection Fund. Tisti, ki se boste v tem obdobju odločili za sklenitev VARČEVALNEGA NAČRTA v sklade Eurizon, pa boste oproščeni vstopne provizije.